Projecten

Met de projecten zet W4A zich in op hoofzakelijk externe lokalen dierlijke hulp.    

project

Redding

Reddingprojecten nemen het op voor dieren in nood en staat ze administratief, medisch en juridisch bij.

project

Sensibilisering

Sensibiliseringsprojecten maken de samenleving bewust van bepaalde aspecten en willen het denkproces over dieren in onze samenleving stimuleren.

project

Steun

Steunprojecten geven particulieren, feitelijke verenigingen en verenigingen zonder winstoogmerk een duwtje in de rug als het dier gerelateerd is.

project

Wens

Wensprojecten geven een dier voor het heengaan een laatste keer om…  Deze afdeling is een aanvulling op een moderne humanitaire samenleving die niet kan functioneren zonder externe financiële en onbaatzuchtige vrijwilligers hulp.

Wil je ons ​graag steunen?

Bekijk de mogelijkheden